Príčiny poruchy turbodúchadiel: 

Príčina poruchy turbodúchadla nie je vždy spôsobená samotným turbom ...

1, Nečistoty v nasávanom vzduchu

 • Poškodenia spôsobené pritomnosťou cudzích telies v nasávanom vzduchu:

Túto závadu ste povinný odstrániť ešte pred montážou nového turbodúchadla:

( špina, piesok, kamienky, soľ )

 • výmeňte vzduchový filter (nepoužívajte filtre nizkej kvality),
 • prečistite systém nasávania vzduchu,
 • vyčistite alebo výmeňte intercooler (s určitosťou tam uviazli úlomky z lopatiek turba).
Poruchy spôsobené vniknutím cudzích telies sú okamžite vyditeľné. Turbodúchadla s týmto typom poškodenia by nemali byť naďalej používané za žiadnych okolností.

2, Poruchy spôsobené nečistotami v spalinách:

Poškodenie spôsobené cudzími telesami spadnutými do priestoru výfukoveho kolektora turba sú najlepšie vyditeľné na vrtulke z výfukovej strany turba.

Aké môžu byť cudzie telesá v spalinách vychadzajucich zo spaľovacieho priestoru?

 • Fragmenty ventilov
 • Fragmenty sediel ventilov
 • Fragmenty voditka ventilov
 • Fragmenty piestu
 • Odlomené kúsky žhaviča
 • Hrdza z výfukového kolektora
 • Cudzie telesá ktoré prejdú cez intercooler
 • Čiastočky karbonu ( spáleneho oleja ) zo spaľovacej komory motora spôsobujú zničenie lopatiek vrtuľky turba a variability
 • Poškodené / nefunkčné vstrekovače paliva

3, Over speeding poškodenie prekročením otáčok turba

 • Prekročenie otáčok turbodúchadla vedie k rozsiahlým poškodeniam turba. Najčastejšie dochádza k nezvratnému poškodeniu celého stredu turbodúchadla.Môže to spôsobovať tuning turba. Zasekávanie alebo zablokovanie variabilnej geometrie turba vedie k prekročeniu otáčok turba.

4, Nízky tlak oleja, prestávky v dodávke oleja, malé množstvo dodávky oleja do turbodúchadla.

 • Prestávky v dodávke oleja opakujúce sa v kratkých intervaloch ( 3 - 5 sekúnd ) vedú k trvalému poškodeniu povrchu ložisk turbodúchadla.
 • Uvedenie motora do chodu po výmene turba bez jeho premazania a zaliatia olejom je jednou z najčastejších porúch klzných ložisiek turba ( NEODBORNÁ MONTAŽ- je veľmi podstatné zistiť si referencie na automechanika ktorý vam bude montovať tubo. Reklamácia v takomto prípade Vám nebude uznaná).

 • Dlhý čas nepoužívania auta. 
 • Zlý postup pre jeho uvedenie do prevádzky, a to najmä za veľmi nízkych teplôt.
 • Uvedenie motora do prevádzky s príliš nízkym tlakom oleja spôsobené nesprávnou funkciou mazacieho systému.
 • Kontaminovaný olej nečistotami alebo palivom.

5, Príliš vysoká hladina oleja (nad miestom odtoku) blokuje tok oleja z turbodúchadla, čo spôsobuje únik oleja z turbodúchadla.

- Prilíš nízky tlak oleja alebo malé výpadky v dodavke oleja:
 • Nízka hladina oleja.
 • Ohnuté, prelomené alebo upchaté potrubie mazania turbodúchadla.

7, Prehriatie a zakarbonizovanie turbodúchadla.

 • Nedochladzovanie turbodúchadla po intenzivnej práci turba spôsobuje ukladanie sa karbónu zo spáleného motorového oleja na mazaných častiach turboduchadla. Táto skutočnosť môže spôsobovať upchanie mazacích kanalikov v obale turba a následné zadretie turbodúchadla.
 • Zablokovaný ( upchaný ) vzduchový filter.
 • Používanie nevhodného oleja nizkej kvality.
 • Zle nastavené vstrekovacie čerpadlo alebo vstrekovacie trysky.